БИОДЕРМА Атодерм душ гел

Продукт №
35096a
ИЗЧЕРПАН
0,00 лв.

BIODERMA

BIODERMA Atoderm Gel Douche

БИОДЕРМА Атодерм душ гел 500мл.

Душ гел за суха кожа

Със своя­та па­тенто­ва­на форму­ла от ак­тивни съставки Atoderm Gel Douche омеко­тя­ва, ов­лажня­ва и за­щи­та­ва ко­жа­та

Облекча­ва и на­ма­ля­ва усеща­не­то за дискомфорт

При­ятна, де­ли­катно арома­ти­зи­ра­на, нежна и обил­на пя­на

Естествен син цвят

Не съ­държа оц­ве­ти­те­ли

Физи­оло­гично pH

Лесен за от­ми­ва­не

Под­хо­дящ за де­ца и възрастни.

Приложение:

Вър­ху пред­ва­ри­телно на­мокре­на ко­жа. Раз­пе­не­те добре и от­мийте. Под­су­ше­те нежно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДругиN/A
ГаранцияN/A
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1006

за търговия по интернет