Тест

{{widget type="Codazon\ProductFilter\Block\Product\ProductsList" display_type="all_products" products_count="8" order_by="name ASC" show="thumb,name,review,price,addtocart,addto" thumb_width="300" thumb_height="300" filter_template="custom" custom_template="grid_slider_2.phtml" show_slider="1" slider_item="4" conditions_encoded="a:2:[i:1;a:4:[s:4:`type`;s:50:`Magento|CatalogWidget|Model|Rule|Condition|Combine`;s:10:`aggregator`;s:3:`all`;s:5:`value`;s:1:`1`;s:9:`new_child`;s:0:``;]s:4:`1--1`;a:4:[s:4:`type`;s:50:`Magento|CatalogWidget|Model|Rule|Condition|Product`;s:9:`attribute`;s:12:`category_ids`;s:8:`operator`;s:2:`==`;s:5:`value`;s:3:`161`;]]"}}
Не можем да открием продукти отговарящи на Вашите критерии
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1006

за търговия по интернет