По силата на ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година, чл.9, потребителят разполага със срок от 14 дни за отказ от договора за покупка, без да посочва причини за това и без да заплаща никакви разходи, с изключение на разходите, възникнали при транспорта на пратката. Пратката трябва да е в непроменен търговски вид. Потребителят се задължава да предупреди търговеца за взетото от него решение и да попълни СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ.

След получаването на отказаният продукт, търговеца се задължава да възстанови всички разходи, заплатени от получателя, без разходите, възникнали по отношение отказа на пратката.

Клиента НЯМА право да се възползва от отказ от покупката, ако:

  • е нарушил цялостта на опаковката
  • е нарушил вида на съпътстващата продукта документация
  • е нарушил вида на компонентите, включени в опаковката на продукта
  • е използвал продукта, без значение броя пъти и старанието, което е вложено

Ако някое от горепосочените условия не е спазено, клиента има право да се възползва от настъпилите след това гаранционни условия.

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2022 epharm.bg

0882 444 666
Понеделник ÷ Петък: 9:00 ÷ 18:00 часа

 

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2022 epharm.bg