BIODERMA Matriciane Fermeté

БИОДЕРМА Матрициане Фермете

Лифтинг матрикс крем

 


Кожа­та е жи­ва микро­еко­систе­ма, ко­я­то се проме­ня с възраст­та. Тя гу­би важни съставки и жизне­на енергия. В след­ствие на то­ва кожна­та структу­ра се ув­режда и бръч­ки­те стават по-дълбо­ки.

Matriciane Fermeté, Лиф­тинг матрикс крем, съ­че­та­ва ре­ге­не­ри­ра­що­то дейс­твие на MATRICIUM® с ви­ди­мия ефект от дейс­тви­ето на уникални­те дерма­то­ло­гично ак­тивни съставки, ко­ито пред­пазват и ко­ри­ги­рат види­ми­те приз­на­ци на старе­ене­то.

Кон­центри­ран с па­тента MATRICIUM®*, продуктът снаб­дя­ва ко­жа­та с ос­новни, би­оми­ме­тични храни­телни ве­щества, стиму­ли­ра­щи ре­ге­не­ри­ра­не­то на клет­ки­те.

Ком­би­на­ци­я­та от по­ли­лифт и реструкту­ри­ра­щи­те Тет­ра­пепти­ди стиму­ли­рат би­осинте­за на естестве­ни­те поддържа­щи клетъчни влак­на, пости­гайки не­за­ба­вен лифтинг ефект.

Със­тавка­та ек­то­ин, ко­я­то е ес­тествен би­оп­ро­тектор, на­ли­чен в клет­ки­те, подсилва ес­тестве­на­та за­щи­та на ко­жа­та.


Клинично доказани резултати


След ежед­невна упот­ре­ба в продълже­ние на 1 ме­сец, ще за­бе­ле­жи­те ви­ди­мо на­ма­ля­ва­не на бръч­ки­те. Кожа­та е по-плът­на и свежа. Кон­ту­рът на ли­це­то е по­добрен.

Кре­мо­об­разна­та, силно подхранва­ща тексту­ра на продукта прави ко­жа­та плът­на и елас­тична.


* Патент на BIODERMA

MATRICIUM®

Жиз­не­на среда за клет­ки­те - свето­вен па­тент на BIODERMA.

MATRICIUM® е създа­ден след 14 го­ди­ни из­следва­ния в сътрудни­чество с ед­ни от най-го­ле­ми­те изследовате­ли и ек­сперти (Меди­цински фа­култет, INSERM). MATRICIUM® съ­държа ос­новни биосъвместими, естестве­но на­лични в ко­жа­та храни­телни съставки. Тези междукле­тъчни ве­щества: вита­ми­ни, хиалуронова ки­се­ли­на, амино­ки­се­ли­ни, ми­не­рални со­ли, нукле­оти­ди, важни за клетъчно­то дълго­ле­тие, пома­гат ефек­тивно за ре­ге­не­ри­ра­не­то на ко­жа­та.

Изклю­чи­те­лен. Уни­ка­лен. Ефекти­вен.

Кожа­та е ре­ге­не­ри­ра­на и е из­пълне­на с енер­гия и жи­вот.

  • Без аромат
  • Без парабени
  • Хипоалергенен
  • Некомедонен

 


Приложение:

Сутрин и/или вечер

Нана­сяйте на добре по­чисте­но ли­це и шия, ка­то до­пълне­ние към Matriciane Sérum, интензи­вен матрикс концентрат за ре­ге­не­ри­ра­не на ко­жа­та.

Фор­му­ла, подхо­дя­ща за чувстви­телна ко­жа.

 


Съставки:

AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, ISOHEXADECANE, MYRETH-3 MYRISTATE, DIPENTAERYTHRITYL HEXACAPRYLATE/HEXACAPRATE, PENTYLENE GLYCOL, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, CETYL ALCOHOL, CORN STARCH MODIFIED, POLYETHYLENE, STEARETH-21, STEARETH-2, ECTOIN, MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, CREATINE, SODIUM CHONDROITIN SULFATE, CYCLOPENTASILOXANE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) SEED EXTRACT, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, SCLEROTIUM GUM, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHICONOL, SODIUM HYALURONATE, BHT, LECITHIN, SODIUM HYDROXIDE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, URSOLIC ACID, ACETYL TETRAPEPTIDE-9, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, LACTIS PROTEINUM/WHEY PROTEIN/PROTEINE DU PETIT- LAIT, XANTHAN GUM, ATELOCOLLAGEN, FRAGRANCE (PARFUM),ALCOHOL, SODIUM CHLORIDE, GLUCOSE, ALANYL GLUTAMINE, ARGININE HCL, SODIUM ACETATE, DISODIUM PHOSPHATE, SERINE, LEUCINE, MAGNESIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, VALINE, SODIUM PYRUVATE, LYSINE HCL, HISTIDINE HCL, PROLINE, CYSTEINE HCL, HYDROXYPROLINE, GLUTAMIC ACID, ASPARAGINE, THREONINE, INOSITOL, ADENINE, ALANINE, ASPARTIC ACID, GLYCINE, METHIONINE, TYROSINE, PHENYLALANINE, TRYPTOPHAN, ISOLEUCINE, SODIUM SULFATE, FOLIC ACID, FERROUS SULFATE, CALCIUM PANTOTHENATE, THIAMINE HCL, PYRIDOXINE HCL, NIACINAMIDE, ASCORBIC ACID, THYMIDINE, CYANOCOBALAMIN, THIOCTIC ACID, RIBOFLAVIN, SODIUM METASILICATE, ZINC SULFATE, ADENOSINE, GUANINE, RIBOSE, BIOTIN, AMMONIUM MOLYBDATE, AMMONIUM VANADATE, COPPER SULFATE, MANGANESE CHLORIDE.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СерияMATRICIUM
Още от BIODERMA

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2022 epharm.bg

0882 444 666
Понеделник ÷ Петък: 9:00 ÷ 18:00 часа

 

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2022 epharm.bg