СИГУРНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

от epharm.bg

Удостоверение

сигурност

  • Удостоверение от Комисия защита на личните данни
  • SSL сертификат

Фирмата разполага с Удостоверение №101361 от Комисията за защита на личните данни, на основание чл.14, ал.4 от Закона за защита на личните данни. 

Вашите лични данни се съхраняват старателно в базата данни на epharm.bg, като сайта е защтетн с SSL сертификат. Във всеки един момент, имате пълен достъп и контрол над тях.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1006

за търговия по интернет