СИГУРНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

от epharm.bg

Удостоверение

сигурност

  • SSL сертификат
  • Удостоверение от Комисия защита на личните данни

Вашите лични данни се съхраняват старателно в базата данни на epharm.bg, като сайта е защтетн с SSL сертификат. Фирмата разполага с Удостоверение №101361 от Комисията за защита на личните данни, на основание чл.14, ал.4 от Закона за защита на личните данни. Вие имате пълен достъп до тях, като възможност да ги променяте и да следите Вашата история в сайт.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1006

за търговия по интернет