Продуктитe, предлагани от epharm.bg, разполагат с условия за гаранция, съгласно действащото законодателство и търговските политики на вносителите/производителите. Всички продукти, са нови, в оригинални опаковки и с гарантиран произход и качество.


Гаранционната карта ще бъде старателно попълнена, с прикрепен към нея касов бон и заверена от служител на epharm.bg.

На страницата на всеки продукт ще откриете информация за гаранционния срок.


При наличие на дефект, купувача има право на рекламация, която да предяви към:

  • Вносителя/производителя на съответния продукт – контакти на съответния сервиз ще откриете на гаранционната карта съпътстваща продукта.
  • epharm.bg, а ние от своя страна ще придвижим продукта към сервиз.

За целта е необходимо:

  • Да се уверите във валидността на срока на гаранционната карта.
  • Да попълните ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ, който можете да изтеглите от ТУК.
  • Да изпратите продукта до посочения във ФОРМУЛЯРА или гаранционната карта адрес.

Клиента НЯМА право да предяви рекламация към продукта в случаите когато:

  • Не може да удостовери датата на закупуване и собствеността на продукта чрез попълнена гаранционна карта и касов бон.
  • Настъпил дефект в резултат на неправилна експлоатация.
  • Настъпил дефект в случай неспазване на инструкциите попълнени в гаранционната карта и инструкцията за употреба на продукта.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1006

за търговия по интернет