ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

www.epharm.bg

 

100%

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

14 ДНИ

ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

 
14 ДНИ ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

Когато закупите продукт от epharm.bg, получавате не само качествено обслужване, но и опция да прегледате поръчания продукт и ако не Ви удовлетворява, да го върнете. Срокът за връщане е до 14 дни от получаването му, като не е необходимо да посочвате причина за това и няма да заплатите никакви разходи, с изключение на разходите, възникнали при транспорта на пратката.

След получаването на отказаният продукт, ние ще възстановим по банков път всички разходи, заплатени от Вас, без разходите, възникнали по отношение отказа на пратката.

НЯМАТЕ право да върнете закупен от Вас продукт, ако:

  • сте нарушили цялостта на опаковката
  • сте нарушили вида на съпътстващата продукта документация
  • сте нарушили вида на компонентите, включени в опаковката на продукта
  • сте използвали продукта, без значение броя пъти и старанието, което сте вложили

Ако някое от горепосочените условия не е спазено, имате право да се възползвате от настъпилите след това гаранционни условия.

При наличие на дефект, купувача има право на рекламация, която да предяви към:

  • Вносителя/производителя на съответния продукт – контакти на съответния сервиз ще откриете на гаранционната карта съпътстваща продукта.
  • epharm.bg, а ние от своя страна ще придвижим продукта към сервиз.

 

- 1 -

ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА

В гаранционната карта са описани всички гаранционни условия, вкл. и гаранционния срок на продукта. Уверете се, че всички условия са спазени.

- 2 -

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА

Изтеглете и попълнете формуляра.

- 3 -

ИЗПРАТЕТЕ ПРОДУКТА

Опаковайте продукта, заедно със всички необходими докумети, вкл. и ФОРМУЛЯРА и го изпратете.

Клиента НЯМА право да предяви рекламация към продукта в случаите когато:

  • Не може да удостовери датата на закупуване и собствеността на продукта чрез попълнена и заверена гаранционна карта.
  • Настъпил дефект в резултат на неправилна експлоатация.
  • Настъпил дефект в случай неспазване на инструкциите попълнени в гаранционната карта и инструкцията за употреба на продукта.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1007

за търговия по интернет