ИАЛ

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8

тел.: +359 2 8903555

факс: +359 2 8903434

e-mail: bda@bda.bg


РЗИ

Регионална здравна инспекция - Хасково (РЗИ)

БЪЛГАРИЯ, Хасково 6300, пл. „Общински“ № 2

тел.: +359 38 665 489

+359 38 624 390

e-mail: rzi@haskovo.net


БАБХ

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

БЪЛГАРИЯ,гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

тел:+359 2 9159820

факс:+359 2 9549593

e-mail: ceo@bfsa.bg


КЗП

Комисията за защита на потребителите (КЗП)

БЪЛГАРИЯ, гр. Хасково 6304, ул. ”Патриарх Евтимий” № 2, ет. 3

тел. 038/624203

e-mail: info@kzp.bg


КЗЛД

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

БЪЛГАРИЯ, гр.София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

тел.: +359 2 9153518

e-mail: kzld@cpdp.bg


БФС

Български Фармацевтичен Съюз (БФС)

БЪЛГАРИЯ, гр. София 1040, бул. "Драган Цанков" №36, офис Б 602, ет.6

тел.: +359 700 17 881

e-mail: office@bphu.bg


ОРС

Европейска комисия - Онлайн решаване на спорове (ОРС)

БЪЛГАРИЯ, гр. София 1000, ул. "Бачо Киро" №14

тел.: +359 2 986 76 72

e-mail: info@ecc.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1007

за търговия по интернет