ИАЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРТВАТА (ИАЛ)

 

  БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8

  +359 2 8903555

  bda@bda.bg

  http://www.bda.bg/

РЗИ

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО (РЗИ)

 

  БЪЛГАРИЯ, Хасково 6300, пл. „Общински“ № 2

  +359 38 665 489

  rzi@haskovo.net

  http://www.rzi-haskovo.org/

БАБХ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ (БАБХ)

 

  БЪЛГАРИЯ,гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

  +359 2 9159820

  ceo@bfsa.bg

  http://www.babh.government.bg/

КЗП

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ХАСКОВО (КЗП)

 

  БЪЛГАРИЯ, гр. Хасково 6304, ул. ”Патриарх Евтимий” № 2, ет. 3

  +359 38 624203

  info@kzp.bg

  http://www.kzp.bg/

КЗЛД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД)

 

  БЪЛГАРИЯ, гр.София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

  +359 2 9153518

  kzld@cpdp.bg

  http://www.cpdp.bg/

БФС

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ (БФС)

 

  БЪЛГАРИЯ, гр. София 1040, бул. "Драган Цанков" №36, офис Б 602, ет.6

  +359 700 17 881

  office@bphu.bg

  http://bphu.eu/

ОРС

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ - ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (ОРС)

 

  БЪЛГАРИЯ, гр. София 1000, ул. "Бачо Киро" №14

  +359 2 9867672

  info@ecc.bg

  https://webgate.ec.europa.eu/

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1007

за търговия по интернет