ЕЛЕКТРОННА АПТЕКА

 

0882 / 444 666

0884 / epharm (374 276)       0884 / 374 276  

 
 

гр. Хасково, 6300
бул. "България" №77

 

office@epharm.bg

 
 Медицинска техника
 Лекарства без рецепта
 Хранителни добавки
 Козметика
 Бебшки продукти
 Диабетични продукти
 
Понеделник
9:00
÷
19:00
Вторник
9:00
÷
19:00
Сряда
9:00
÷
19:00
Четвъртък
9:00
÷
19:00
Петък
9:00
÷
19:00
Събота
9:00
÷
17:00
Неделя
Почивен ден
 
 
 

АПТЕКА ВАНЧЕВА - ХАСКОВО

 

038 / 66 22 52

0884 / 66 22 52       0879 / 66 22 52

 
 

гр. Хасково, 6300
бул. "България" №77

 
 

office@epharm.bg

 
 НЗОК
 Инсулини
 Скъпоструващи лекарства
 Зелени / жълти рецепти
 Екстемпорални форми
 Военноинвалиди
 Военнопострадали
Понеделник
8:00
÷
20:00
Вторник
8:00
÷
20:00
Сряда
8:00
÷
20:00
Четвъртък
8:00
÷
20:00
Петък
8:00
÷
20:00
Събота
9:00
÷
17:00
Неделя
Почивен ден
 
 
 

АПТЕКА ВАНЧЕВА - МИНЕРАЛНИ БАНИ

 

03722 / 66 22

 

Общ. Хасково,
с. Минерални бани, 6343
Здравна служба

 

office@epharm.bg

 НЗОК
 Инсулини
 Скъпоструващи лекарства
 Екстемпорални форми
 Военноинвалиди
 Военнопострадали
Понеделник
8:00
÷
13:00
Вторник
8:00
÷
13:00
Сряда
8:00
÷
13:00
Четвъртък
8:00
÷
13:00
Петък
8:00
÷
13:00
Събота
9:00
÷
13:00
Неделя
Почивен ден
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1007

за търговия по интернет