BIODERMA Matriciane Sérum

БИОДЕРМА Матрициане Серум

Интензивен матрикс концентрат за регенериране на кожата

 


Matriciane Sérum, Интензи­вен матрикс концентрат за ре­ге­не­ри­ра­не на ко­жа­та, възста­но­вя­ва метаболитни­те проце­си на ко­жа­та и я об­но­вя­ва всеки ден с но­ва енер­гия.

Висо­ко концентри­ран с па­тента MATRICIUM®*, продуктът снаб­дя­ва ко­жа­та с ос­новни биомиметични храни­телни ве­щества, стиму­ли­ра­щи ре­ге­не­ри­ра­не­то на клет­ки­те.

Със­та­вен с карно­зин, за­ра­ди не­го­во­то специ­фично ан­ти­ок­си­дантно дейс­твие, Matriciane Sérum пред­пазва кожна­та тъ­кан от глики­ра­не (ув­режда­не) и за­пазва свежест­та и елас­тичност­та на дерма­та.

Обо­га­тен с трипептид C, продуктът за­дейс­тва ес­тестве­ния би­осинтез на АТФ (адено­зин трифосфат): мо­ле­ку­ла­та, ко­я­то ге­не­ри­ра клетъчна енер­гия.

Видими резултати

Бръчки­те са из­гла­де­ни. Кожа­та възвръ­ща своя­та си­ла, младост и ес­тестве­на­та си свежест.
Хид­ра­ти­ра­ща­та, из­клю­чи­телно приятна тексту­ра прави ко­жа­та жизне­на и глад­ка ка­то са­тен.

* Патент на BIODERMA

MATRICIUM®

Жиз­не­на среда за клет­ки­те - свето­вен па­тент на BIODERMA.

MATRICIUM® е създа­ден след 14 го­ди­ни из­следва­ния в сътрудни­чество с едни от най-го­ле­ми­те изследовате­ли и ек­сперти (Меди­цински фа­култет, INSERM). MATRICIUM® съ­държа ос­новни биосъвместими, естестве­но на­лични в ко­жа­та храни­телни съставки. Тези междукле­тъчни ве­щества: вита­ми­ни, хиалуронова ки­се­ли­на, амино­ки­се­ли­ни, ми­не­рални со­ли, нукле­оти­ди, важни за клетъчно­то дълго­ле­тие, пома­гат ефек­тивно за ре­ге­не­ри­ра­не­то на кожата.

Изклю­чи­те­лен. Уни­ка­лен. Ефекти­вен.

Кожа­та е ре­ге­не­ри­ра­на и е из­пълне­на с енер­гия и жи­вот.

  • Без аромат
  • Без парабени
  • Хипоалергенен
  • Некомедонен

 


Приложение:

Сутрин и вечер - всеки ден

При­ла­гайте на добре по­чисте­но ли­це преди ежед­невния продукт от га­ма­та Matriciane, адап­ти­ран за Ваша­та ко­жа.

Фор­му­ла, подхо­дя­ща за чувстви­телна ко­жа.

 


Съставки:

AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, LAUROYL LYSINE, TRIOLEIN, MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, CREATINE, CARNOSINE, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHEROL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL UNSAPONIFIABLES, PENTYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM, 1,2-EXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM POLYACRYLATE, DIMETHICONE, AMINOETHANESULFINIC ACID, SODIUM PHYTATE, CYCLOPENTASILOXANE, TRIDECETH-6, SODIUM HYDROXIDE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, LACTIS PROTEINUM/WHEYPROTEIN/PROTEINE DU PETIT-LAIT, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE, FRAGRANCE (PARFUM), SODIUM CHLORIDE, GLUCOSE, ALANYL GLUTAMINE, ARGININE HCL, SODIUM ACETATE, DISODIUM PHOSPHATE, SERINE, LEUCINE, MAGNESIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, VALINE, SODIUM PYRUVATE, LYSINE HCL, HISTIDINE HCL, PROLINE, CYSTEINE HCL, HYDROXYPROLINE, GLUTAMIC ACID, ASPARAGINE, THREONINE, INOSITOL, ADENINE, ALANINE, ASPARTIC ACID, GLYCINE, METHIONINE, TYROSINE, PHENYLALANINE, TRYPTOPHAN, ISOLEUCINE, SODIUM SULFATE, FOLIC ACID, FERROUS SULFATE, CALCIUM PANTOTHENATE, THIAMINE HCL, PYRIDOXINE HCL, NIACINAMIDE, ASCORBIC ACID, THYMIDINE, CYANOCOBALAMIN, THIOCTIC ACID, RIBOFLAVIN, SODIUM METASILICATE, ZINC SULFATE, ADENOSINE, GUANINE, RIBOSE, BIOTIN, AMMONIUM MOLYBDATE, AMMONIUM VANADATE, COPPER SULFATE, MANGANESE CHLORIDE

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ?

свържете се с нас
0882 444 666
 

ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА

до
48 часа
 

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

при поръчка
над 70,00 лв.
 

ОНЛАЙН АПТЕКА

част от
Аптеки Ванчева
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1007

за търговия по интернет

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2021 epharm.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1007

за търговия по интернет