BROS MAX аерозол против Комари и Кърлежи

В наличност
38440
9.98 лв.
Опаковка
90 мл

BROS MAX Аерозол против Комари и Кърлежи

 

MAX Спрей против Комари и Кърлежи на полския производител Bros е защитен аерозол с репелентно действие, който сигурява дълготрайна защита от комари и кърлежи. Благодарение на двойната концентрация на активното вещество DEET, спреят действа eфективо до 16 часа.

 

Активно вещество:

  • N,N-диетил-м-толуамид (DEET) 30% (30 гр./100 гр.).

 

Начин на употреба:

  • Задържат се 15 см от напръсканата повърхност и се нанася върху дрехите и кожата, изложени на ухапване.
  • Нанася се малко количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.
  • При обработка на лицето и врата, продуктът първо се пръска върху ръката и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.

 

Специални указания:

  • Безопасен за естествени тъкани, да не се прилага върху синтетични и кожени материали, да не се пръска по пластмасови, лакирани, боядисани повърхности и по часовници.   Рискови фази: R22: Вреден при поглъщане. R36: Дразни очите. R52/53: Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. S2: Да се пази далече от достъп на деца. S13: Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. S16: Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. S23: Да не се вдишва аерозола. S46: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. S51: Да се използва само на проветриви места. S61: Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност. Внимание! Опаковката е под налягане: да не се излага на слънчева светлина и температури над 50°С. Да не се пробива и да не се гори, дори и след употреба. Не пръскайте директно срещу пламък или горящи материали. Пазете от запалими източници. Не пушете в близост.

 

Предпазни мерки:

  • Само за външна употреба. Да не се прилага при деца под 12 години. Да не се прилага върху наранена или раздразнена кожа. Избягвайте контакт с лигавици и очите! Прилагайте най-много 2 пъти на ден върху лицето, шията и откритите части на ръцете и краката. Против кърлежи се намазва кожната повърхност в близост с крачолите, маншетите и яката, за да се предотврати влизане на кърлежи под дрехите. Да не се пръска директно върху лицето. Преди ядене, пиене и пушене ръцете да се измият. Когато биоцидът се прилага на закрито, по време и след пръскането помещенията трябва да се проветрят добре. Изпирайте напръсканите дрехи! Измивайте напръсканата кожа с вода и сапун! Мерки за първа помощ: Осигурете достъпа на свеж въздух. Измийте очите с вода, кожата - с вода и сапун! Свържете се с лекар при поглъщане или спешен случай! Третирайте остатъците от продукта и празния контейнер като домакински отпадъци!

Phone icon 0882 444 666
Понеделник ÷ Петък: 9:00 ÷ 18:00 часа

 
Сигурно плащане с карта
Сигурно плащане с карта

mastercard

Сигурно плащане с карта

maestro

Плащане чрез наложен платеж

наложен платеж

Плащане по банков път

банков превод

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2024 epharm.bg