Facebook Pixel

CA - MI T-40F

Продукт №
57164
ИЗЧЕРПАН
0.00 лв.
CA-MI

CA - MI T-40F

Цифров термометър с огъваем връх за измерване.Този продукт е предназначен за измерване на телесна температура. Този продукт е съответствие с европейската Директива за медицински изделия 93/42/ЕИО и носи маркировка CE. Изделието също така отговаря с изискванията на Европейския стандарт за клинични термометри, част 3: Работа на преносими електрически термометри (прогностични и непрогостични) по максимална схема.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1007

за търговия по интернет