CLEAR AMPHETAMINE тест касета

 

Тестът за амфетамин в началния си етап се базира имунохроматографически на теста in vitro. Предназначен е за определяне на количествено детерминиране на амфетамините в човешката урина. Наличието на амфетамин в човешката урина на гранично ниво 1000 нг/мл може да бъде открит за 3 минути.

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

 • Само за ин витро и съдебна употреба.
 • Не използвайте продукта след изтичане на срока за годност.
 • Работете внимателно с пробите, тъй като може да са заразни.
 • Не отваряйте запечатаното фолио преди да сте готови за теста.
 • Използвайте нов контейнер за всяка проба от урина за да избегнете заразяване на една проба от друга проба.

 

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА И ПОДГОТОВКА

За всеки тест е необходима проба приблизително от 150ml. Пробите от прясна урина не се нуждаят от специални манипулации или обработка. Пробата трябва да се вземе в чист, сух, пластмасов или стъклен контейнер. Ако количественият тест не се извършва веднага, пробата от урина може да бъде охладена до 2-8 С и съхранена до 7 дни или замразена Пробите трябва да достигнат стайна температура преди тестване. Пробите от урина, които показват голяма утайка или мътност трябва да бъдат центрофугирани или да се оставят да се утаят така, че да се получи бистра течност за теста.

 

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

 • Контролната лента е вътрешен реагент и контрол върху процедурата. Тя ще се появи ако теста е извършен правилно и реагентите са реактивирани.
 • Контролните стандарти могат да се използват за да се валидизира изпълнението на реагентите и да се установи надеждността на теста. Контролите които не са предоставени заедно с този тест могат да бъдат закупени.

 

ПРОЦЕДУРА

1. Оставете всички материали и проби да достигнат стайна температура.

2. Извадете тестовата карта от запечатаното фолио.

3. Сложете пипетата в спесимена и я стиснете за да получите проба

4. Задръжте пипетата във вертикална позиция над пробата на тест картата и поставете 2-3 капки от спесимена (100 – 150 ml)

5. Отчетете резултата между 3 – 8 минути.

Не интерпретирайте резултат след 10 минути!

 

 

ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 • Негативен: Появяват се две оцветени ленти . Появата на две оцветени ленти една в линията на тестовата зона и една в зоната на контролната линия индикират негативни резултати. Негативният резултат не индикира отсъствието на амфетамини в спесимена. Той само индикира че нивото на амфетамини в спесимена е по-ниско от граничното ниво.
 • Позитивен: Една оцветена лента се появява в зоната на контролната линия. Не се открива оцветена лента в зоната на тестовата линия . Това е индикация, че нивото на амфетамини в специмена на урината е над допустимата граница.
 • Невалиден : Ако няма оцветена лента в зоната на контролната линия – резултатът от теста е невалиден. Тестувайте отново пробата с ново тестово устройство.
 • Бележка: Много леко оцветена лента в зоната на тестовата линия индикира, че количеството амфетамини в пробата е близко до нивото на допустимана граница. Тези спесимени и други позитивни проби трябва да бъдат потвърдени чрез използването на алтернативен метод като GC/MS.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Амфетамин теста е качествен анализ. Той идентифицира d-амфетамините в човешката урина в концентрация 1000 нг/мл или по-висока. Концентрацията на d-амфетамин не може да бъде установена чрез този анализ. Тестът е създаден за да бъде разграничен негативният резултат от предполагаемо позитивния резултат. Всички позитивни резултати трябва да бъдат потвърдени като се използва алтернативен метод, за предпочитане GC/MS.

Phone icon 0882 444 666
Понеделник ÷ Петък: 9:00 ÷ 18:00 часа

 
Сигурно плащане с карта
Сигурно плащане с карта

mastercard

Сигурно плащане с карта

maestro

Плащане чрез наложен платеж

наложен платеж

Плащане по банков път

банков превод

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2024 epharm.bg