Facebook Pixel

Combina 10 M - комбинирани тест ленти

Продукт №
57192
ИЗЧЕРПАН
0.00 лв.
Human
Опаковка
50 броя

Combina 10 M тест ленти за урина

Комбинирани тест ленти за определяне на специфично тегло, левкоцити, нитрит, PH, протеин, глюкоза, глюкоза, кетони, уробилиноген, билирубин и кръв.

  • Специфично тегло

Тестът се основава на йонния обмен между полиелектролит в реагентната зона на йоните в пробата, което води до промяна в цвета на индикатора в синьо-зелен или жълтеникаво-кафяв цвят.

  • Левкоцити

Тестът се основава на ензимното разграждане на индоксил естер в реагентната зона чрез гранулирани естерази от левкоцитите.

  • Нитрит

Цветният тест се основава на принципа на реакцията на Griess. Всяка степен на розово оцветяване трябва да се третира като положителен резултат за нитри.

  • PH

Тестът се основава на принципа на двойния индикатор и дава обхват от цветове от оранжево до жълто и зелено и синьо, и позволява диференциране на 0.5 единици в рамките на обхват на PH от 5 до 9.

  • Протеин

Тестът се основава на протеиновата грешка на pH индикатор. Той е особено чувствителен към албумин и по-малко към другите протеини в урината.

  • Глюкоза

Тестът се основава на реакцията D-глюкоза специфична глюкоза оксидаза/пероксидаза, другите захари не реагират с реагентната зона.

  • Кетони

Този тест се основава на принципа на теста на Legal и е по-чувствителен към двуоцетна киселина, отколкото към ацетон.

  • Уробилиноген

Тестът се основава на свързването на уробилиноген със стабилизирани диазониеви соли.

  • Билирубин

Тестът се основава на свързването на билирубин със стабилизирани диазониеви соли.

  • Кръв

Тестът се основава на подобната на пероксидаза активност на хемоглобин, която катализира оксидирането на индикатор в присъствието на органичен хидропрекис в реагентната зона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИзследванеТестове за урина
Количество тест лентиИзбери
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1007

за търговия по интернет