ЕФЕРАЛГАН сироп за деца

В наличност
2252
6.20 лв.
Опаковка
90 мл
Баркод (EAN)
3585553472643

ЕФЕРАЛГАН сироп за деца

EFFERALGAN kids syrup

 

ЕФЕРЛАГАН сироп за деца е предназначен за симптоматично лечение на болка с лек до умерен интензитет и/или на фебрилни състояния. Тази лекарствена форма е предназначена за деца с тегло от 4 до 32 kg (или от около 1 месец до 12 години).

Не приемайте ЕФЕРАЛГАН ЗА ДЕЦА

 • ако сте алергични към парацетамол, пропацетамол хидрохлорид (предлекарство на парацетамол) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка
 • ако страдате от тежко чернодробно заболяване.

Консултирайте се с Вашия лекар незабавно в случаи на предозиране или инцидентно приемане на голяма доза.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете ЕФЕРАЛГАН ЗА ДЕЦА, ако имате или страдате от:

 • чернодробна недостатъчност, включително синдром на Gilbert (наследствено заболяване, което се характеризира с
 • повишаване на билирубина в кръвта);
 • тежка бъбречна недостатъчност;
 • глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност;
 • хроничен алкохолизъм, прекомерен прием на алкохол (3 или повече алкохолни напитки всеки ден);
 • анорексия (загуба на апетит), булимия (хранително разстройство), кахексия (крайна степен на изтощаване на организма), хронично недохранване;
 • дехидратация (обезводняване), хиповолемия (състояние, при което е намален обема на плазмата в кръвта).

При пациенти с увредена чернодробна функция дозата трябва да се намали или да се удължи интервала на дозиране. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 60 mg/kg/дневно (2 g/ден) при следните състояния: възрастни пациенти с тегло под 50 kg, хронично или компенсирано активно чернодробно заболяване, особено тези с лека до умерена хепатоцелуларна недостатъчност, синдром на Gilbert (наследствено заболяване, което се характеризира с повишаване на билирубина в кръвта), хроничен алкохолизъм, хронично недохранване (ниски запаси от чернодробен глутатион) и дехидратация.

Този лекарствен продукт съдържа захар: 0,67 g захар на деление от 4 kg от дозаторната лъжичка. Това трябва да се вземе под внимание при пациенти с диабет или прилагане на нисковъглехидратна диета.

Това лекарство съдържа парацетамол. Други лекарства също съдържат това вещество. Не комбинирайте такива лекарства, за да не надвишите препоръчаната дневна доза (виж раздела за дозировката).

Други лекарства и ЕФЕРАЛГАН ЗА ДЕЦА
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

 • Обърнете специално внимание, ако приемате някое от следните лекарства: фенитоин, пробенецид, салициламид, ензимни индуктори (напр., но не само: барбитурати, изониазид, карбамазепин, рифампин и етанол), антикоагулантн.
 • Съществува риск от промяна в киселинността на кръвта и другите телесни течности в тялото (метаболитна ацидоза с голяма анионна разлика) при едновременното използване на парацетамол с флуклоксацилин, особено при определени групи пациенти с риск, например пациенти с тежко бъбречно увреждане, сепсис, недохранване и хроничен алкохолизъм.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате флуклоксацилин.

Бременност, кърмене и фертилитет

 • ЕФЕРАЛГАН ЗА ДЕЦА трябва да се използва по време на бременност, само след внимателна оценка на съотношението полза/риск. При бременни препоръчваната дозировка и продължителност трябва да се спазват стриктно.
 • Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

 • Неприложимо

 

Прием:

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При децата е задължително да се спазва дозировката, която се определя в зависимост от теглото на детето.
За да избегнете риска от предозиране, проверете дали съпътстващите лекарства (по лекарско предписание и без лекарско предписание) съдържат парацетамол.
Приблизителната възраст е дадена само ориентировъчно, в зависимост от теглото на детето. Ако не знаете теглото на детето, претеглете го, за да приложите най-подходящата доза.
Съществуват различни лекарствени форми на парацетамол, така че лечението може да се адаптира към теглото на всяко дете.
Препоръчителната доза ЕФЕРАЛГАН ЗА ДЕЦА е от 10 до 15 mg/kg на всеки 4 до 6 часа, до максимална дневна доза 75 mg/kg ден. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 75 mg/kg. Минималният интервал между всеки прием е 4 часа.

Градуираната дозаторна лъжичка, показваща 4-8-12-16 Kg (с деления на всеки килограм), подсигурява при всеки прием да се дава правилната доза в зависимост от теглото на детето.

Например:

 • от 4 до 16 kg: използвайте дозаторната лъжичка, съответстваща на теглото на детето. Приемът, ако е необходимо, трябва да се повтори след 6 часа.
 • от 16 до 32 kg: първо напълнете дозаторната лъжичка до делението 16 kg и след това допълнете изискващото се количество като напълните лъжичката втори път, докато се достигне теглото на детето. Приемът, ако е необходимо, трябва да се повтори след 6 часа.

Приблизителните възрастови интервали, съотнесени към теглото, са дадени само ориентировъчно. Внимание: Използвайте само приложената дозаторна лъжичка, тъй като тя е специално предназначена за употребата на този лекарствен продукт. Не трябва да използвате друго изделие за дозиране.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Метод и начин на приложение

Перорално приложение.
Да се приема в чист вид или разтворен в малко количество вода, мляко или плодов сок.
Натиснете и завъртете специалната, безопасна за деца капачка, за да отворите бутилката.
Затваряйте бутилката след всяка употреба.

Освен това, ако температурата надвишава 38.5°С, предприемете следните действия, докато изчаквате идването на Вашия лекар:

 • съблечете детето;
 • дайте на детето да пие течности;
 • намалете отоплението.

Честота на приема

 • Редовното приложение помага да се избегнат колебанията в интензитета на болката и треската.
 • При деца е необходим регулярен интервал за предпочитане 6 часа, но не по-малко от 4 часа между приемите, както през деня, така и през нощта.
 • В случаи на тежко бъбречно заболяване (тежка бъбречна недостатъчност) интервалът между приемите трябва да бъде променен по схема в зависимост от креатининовия клирънс. При креатининов клирънс (cl) сl >50 ml/min минималния интервал между приемите трябва да бъде 4 часа; при cl 10-50 ml/min -6 часа и при cl

Продължителност на лечението

Продължителността на лечението се ограничава:

 • до 5 дни в случай на болка;
 • до 3 дни в случай на треска/фебрилитет.
 • Ако болката продължава повече от 5 дни, или фебрилитетът за повече от 3 дни, ако симптомите станат по-тежки или се развият други такива, не продължавайте с лечението, без да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза ЕФЕРАЛГАН ЗА ДЕЦА

 • Консултирайте се незабавно с лекар в случаи на предозиране или инцидентно отравяне.

Ако сте пропуснали да приемете ЕФЕРАЛГАН ЗА ДЕЦА

 • Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

 • В редки случаи могат да се развият кожни обриви, зачервяване на кожата или алергични реакции (внезапно подуване на лицето или шията или внезапно неразположение е понижение на кръвното налягане), остра генерализирана екзантематозна пустулоза, токсична епидермална некролиза, синдром на Стивънс-Джонсън (алергични реакции, включващи сериозни кожни обриви, висока температура и увеличени лимфни възли). Ако това се случи, незабавно прекратете лечението, информирайте Вашия лекар и не давайте на детето повече лекарства, които съдържат парацетамол.
 • В изключително редки случаи са наблюдавани промени в лабораторните показатели, които изискват редовно проверяване на кръвната картина: абнормно ниски нива на белите кръвни клетки или някои типове кръвни клетки (тромбоцити), което може да доведе до кървене от носа или венците. Ако това се случи, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацефт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Начин на отпускане:

 • При деца от 1 до 3 месеца да се отпуска по лекарско предписание;
 • При деца от 3 месеца до 12 години да се отпуска без лекарско предписание.

Как да съхранявате ЕФЕРАЛГАН ЗА ДЕЦА

 • Да се съхранява на място, недостъпно за деца Да не се съхранява при температура над 25°С,
 • Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.
 • Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
 • Срок на годност след първо отваряне: 3 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

Състав:

 • Активното вещество е: парацетамол - 3,0 g за 100 ml перорален разтвор.
 • Други помощни вещества са: макрогол 6000, разтвор на захароза, захарин натрий, калиев сорбат, лимонена киселина безводна, карамел-ванилов аромат, пречистена вода.
  За 100 ml перорален разтвор.

Преборете болката при възрастни и деца с избора на подходящи болкоуспокояващи. В нашата онлайн аптека ще откриете лекарства без рецепта за всякакви медицински състояния и здравословни проблеми.

Phone icon 0882 444 666
Понеделник ÷ Петък: 9:00 ÷ 18:00 часа

 
Сигурно плащане с карта
Сигурно плащане с карта

mastercard

Сигурно плащане с карта

maestro

Плащане чрез наложен платеж

наложен платеж

Плащане по банков път

банков превод

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2024 epharm.bg