ГАСТРИТОЛ перорална течност KLEIN

В наличност
53045 71814
от 12.85 лв.
Опаковка

20 мл

50 мл

ГАСТРИТОЛ перорална течност

GASTRITOL


Гастритол перорална течност традиционно се използва за лечение на стомашно-чревни нарушения като липса на апетит, метеоризъм, киселини, леки стомашно-чревни спазми, както и за подобряване на чревната функция по време на неспецифична диария.
Гастритол перорална течност формира защитен слой върху раздразнената лигавица на стомашно-чревния тракт и в допълнение подобрява апетита.


Не приемайте Гастритол перорална течност

 • ако сте алергични към активните вещества или някои от останалите съставки лекарство (изброени в точка 6). В случай на алергия към растения от семейство Сложноцветни, Гастритол перорална течност не трябва да се приема.


Деца и юноши

 • Поради липса на достатъчно проучвания, не е препоръчително да се използва при деца под 12 годишна възраст.


Други лекарства и Гастритол перорална течност

 • Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт в случай, че приемате или наскоро сте приемали други лекарствени продукти, дори и такива, отпускани без лекарско предписание. Не са провеждани проучвания за взаимодействия с други лекарствени продукти.
 • Поради наличието на алкохол в този лекарствен продукт, е възможно ефектът на други лекарствени продукти да бъде повлиян.
 • До момента не са известни взаимодействия, свързани с приема на други лекарствени продукти.


Бременност, кърмене и фертилитет

 • До момента не са публикувани съобщения за риск при бременни или кърмещи пациентки при употребата на лайка, пачи очиболец, сладник, пищялка, пресечка и горчив пелин.
 • Не приемайте това лекарство, ако сте бременна или кърмите, поради липсата на данни от провеждани проучвания.


Шофиране и работа с машини

 • Не са необходими специални предпазни мерки.


Гастритол перорална течност съдържа:

 • Алкохол 40%v/v.


Прием:

 • Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Приемайте 30 капки 3 пъти дневно Гастритол перорална течност.
 • 30 капки съответстват 1,3 ml.
 • Гастритол перорална течност се разрежда в малко количество вода и се приема преди или след хранене.
 • Продължителността на лечението с този лекарствен продукт е всъщност неограничена. Обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, ако симптомите Ви продължат 4-6 дни.
 • Ако симптомите продължат 4-6 дни, е необходима преценка на лекар или на друг квалифициран медицински специалист.
 • Моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, ако ефектът на лекарствения продукт е твърде слаб или твърде силен.


Ако сте приели повече от необходимата доза Гастритол перорална течност

 • Ако инцидентно сте приели наведнъж двойна или тройна доза от лекарството (например 60-90 капки), не би трябвало това да доведе до някакви нежелани последствия. В този случай продължете приема на лекарството според указанията. При значително предозиране с лекарството, може да се засилят нежеланите лекарствени реакции (виж точка 4. Нежелани лекарствени реакции). В такъв случай, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.


Ако сте пропуснали да приемете Гастритол перорална течност

 • Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. В този случай продължете да приемате лекарството, според указанията.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или Фармацевт.


Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Гастритол перорална течност може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. В случай на докладвани нежелани лекарствени реакции те са класифицирани според честотата на техните прояви, както следва:

 • Много чести: (>1/10);
 • Чести: (> 1/100 до < 1/10);
 • Нечести: (> 1/1.000 до < 1/100);
 • Редки: (>1/10.000 до <1/1.000);
 • Много редки: (<1/10.000);
 •  Неизвестни: (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

В редки случаи са възможни алергични реакции. Приемът на лекарствения продукт трябва да се преустанови след първите признаци на алергия (например кожен обрив).


Състав:

Активни вещества: 10 ml (около 9,7g) от разтвора съдържат:

 • Matricariae flos extractum fluidum (Течен екстракт от цветове Лайка (Matricaria recutita L.) - (1:1,7-2,2) - 2.0 ml;
 • Anserinae herba extractum fluidum (Течен екстракт от стръкове Пачи очиболец (Potentilla anserine L.) - (1:1,7-2,2) - 3,5 ml;
 • Liquiritiae radix extractum fluidum (Течен екстракт от корени Сладник (Glycyrrhiza glabra L.) (1:1,7-2,2) - 1.5 ml;
 • Angelicae radix extractum fluidum (Течен екстракт от корени Пищялка (Angelica archangelica L.) (1:1,7-2,2) - 0,5 ml;
 • Cnici benedicti herba extractum fluidum (Течен екстракт от стръкове Пресечка (Cnicus benedictus L.) - (1:1,7-2,2) - 0,5 ml;
 • Absintii herba extractum fluidum (Течен екстракт от стръкове Горчив пелин (Artemisia absinthium L.) - (1 :l,7-2,2) - 0,5 ml.

Помощни вещества:

 • Пречистена вода, Етанол 96% (v/v).Phone icon 0882 444 666
Понеделник ÷ Петък: 9:00 ÷ 18:00 часа

 
Сигурно плащане с карта
Сигурно плащане с карта

mastercard

Сигурно плащане с карта

maestro

Плащане чрез наложен платеж

наложен платеж

Плащане по банков път

банков превод

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2024 epharm.bg