Facebook Pixel

ГЛЮКОБУЛ х 50 бр.

Продукт №
29895
ИЗЧЕРПАН
4.50 лв.
Buluritest
Опаковка
50 броя
срок на годност
31.01.2019

БУЛУРИТЕСТ

GLUCOBUL

Диагностични тест ленти за изследване на глюкоза в урината

 

Описание:

Тест лентата има светло бежава индикаторна зона.

 

Принцип на действие:

Индикаторната зона съдържа ензимите глюкозооксидаза, пероксидаза и хромогенна смес. В присъствие на глюкоза зоната променя цвета си от светло синьо до тьмно синьо.

 

Провеждане на теста и отчитане:

Тест лентата се потапя в урината, незабавно се изважда и се изцежда на ръба на съда. Отчитането се извършва след 60 секунди, чрез сравняване на получената оцветка с цветната скала на етикета.

 

Чувствителност и селективност:

Най-ниската концентрация, която може да се докаже е 1,1- 1,3 mmol/1. Отстранено е влиянието на редуциращи вещества върху интензитета на оцветката. Отчитането на глюкозата се извършванне по-рано от 60'та и не по-късно от 90'та сек.

Цветната скала за сравнение отговаря на следните концентрации глюкоза: 0; 3,0; 5,5; 17,0 и 85,0 mmol/I.

Оцветяването получено между 0 и 3,0 mmol/1 не се отчита като положително.

Препоръки:

Да се изваждат от тубичката само толкова лентички, колкото са необходими. След това тубичката плътно да се затвори.

Да не се докосва с ръка индикаторната зона.

За изследване да се използва прясна нецентрофугирана и добре разбъркана урина, несъдържаща консерванти.

Съхранение:

Диагностичните ленти трябва да се съхраняват в плътно затворена туба на сухо и тьмно място, в никакъв случай в хладилник.

Срок на годност след отваряне:

6 месеца

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИзследванеТестове за урина
Количество тест лентиИзбери
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1007

за търговия по интернет