В този пост ще ви запознаем с глюкомера Braun Omnitest 5 или по-точно, как правилно да използваме глюкомера.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1007

за търговия по интернет