МАГНЕЗИЕВ ДИАСПОРАЛ 400 mg PROTINA PHARMA

В наличност
53061
23.64 лв.
Опаковка
20 сашета

МАГНЕЗИЕВ ДИАСПОРАЛ 400 мг ПРОТИНА ФАРМА

MAGNESIUM DIASPORAL 400 mg PROTINA PHARMA

 

Магнезиев Диаспорал е минерален препарат и съдържа активното вещество магнезий (като магнезиев цитрат). Магнезиев Диаспорал се използва за лечение и превенция на дефицит на магнезий при възрастни.
Дефицит на магнезий може да възникне поради намален прием на магнезий, напр. небалансирана диета или намален прием на храна при хора в старческа възраст увеличени нужди от магнезий, като стрес, интензивно изпотяване, състезателен спорт, бременност и кърмене. Не приемайте Магнезиев Диаспорал:

 • ако сте алергични към магнезиев цитрат или към някоя от останалите съставки на това лекарство.
 • ако имате тежко бъбречно увреждане (скорост на гломерулна филтрация < 30 ml/min)
 • ако имате проводни нарушения на сърцето, които причиняват бавен пулс (брадикардия).

Предупреждения и предпазни мерки

 • Препоръчително е да говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да преди да приемете Магнезиев Диаспорал.

Деца и юноши

 • Липсва опит с лечение при деца и юноши. Ето защо, употребата при деца и юноши не се препоръчва.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Трябва да избягвате да приемате други лекарства в същото време, ако е възможно. Оставете 2 до 3 часа между приемите на Магнезиев Диаспорал и другите си лекарства, за да намалите възможността за взаимодействие. В случай на прием на флуориди и тетрациклин, времевият интервал от 2-3 часа трябва стриктно да се спазва. Антибактериални антибиотици (аминогликозидни антибиотици), вещества, повишаващи уринирането (тиазид, фуроземид) и вещества, блокиращи производството на стомашна киселина (омепразол, пантопразол), както и активните вещества цисплатин, циклоспорин А, фоскарнет, цетуксимаб, ерлотиниб, пентамидин, рапамицин и амфотерицин В могат да причинят дефицит на магнезий. Попитайте Вашия лекар, ако трябва да се коригира дневната Ви доза магнезий.

Бременност, кърмене и фертилитет

 • Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
 • Магнезиев Диаспорал може да се използва по време на бременност и по време на кърмене без притеснения.
 • Въз основа на дългосрочния опит не се очакват ефекти от магнезиев цитрат върху фертилитета при мъже и жени.

Шофиране и работа с машини

 • Магнезиев Диаспорал не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нечести (до 1 на 100 души):

 • Меки изпражнения до диария в началото на лечението (безобидна и обикновено честотата й намалява с продължаване на лечението).

Много редки (до 1 на 10 000 души):

 • Умора, ако Магнезиев Диаспорал се използва за по-дълъг период от време.

Ако получите някакви нежелани реакции, трябва временно да прекъснете лечението. След като симптомите се подобрят и/или отстранят, можете да подновите лечението с намалена доза.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

Състав:

 • Магнезий - 400 mg магнезий

 

Начин на употреба:

Препоръчителната доза е

 • 1 саше дневно
 • Разтворете 1 саше Магнезиев Диаспорал в половин чаша вода и изпийте всичко.

Ако сте приели повече от необходимата доза Магнезиев Диаспорал

 • Не се очакват нежелани реакции, ако бъбреците Ви функционират правилно. Всяко излишно количество магнезий ще се отдели чрез бъбреците Ви.
 • Ако сте приели повече от необходимата доза от това лекарство, или ако човек с остра бъбречна недостатъчност или дете, случайно приемат това лекарство, свържете се с Вашия лекар или бърза помощ за оценка на риска и съвет.

Бъбречно увреждане

 • Употребата на магнезий трябва да се избягва, когато бъбречната функция е тежко ограничена.

Ако сте пропуснали да приемете Магнезиев Диаспорал

 • Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Phone icon 0882 444 666
Понеделник ÷ Петък: 9:00 ÷ 18:00 часа

 
Сигурно плащане с карта
Сигурно плащане с карта

mastercard

Сигурно плащане с карта

maestro

Плащане чрез наложен платеж

наложен платеж

Плащане по банков път

банков превод

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2024 epharm.bg