PaChico DZF дезинфектант за повърхности

Продукт №
61334
В наличност
17,00 лв.
PaChico
Опаковка
1000 мл

PaChico DZF

ПАЧИКО ДЗФ

 

Дезинфектант за повърхности

 

Биоцидът е с бактерицидно ( вкл. туберколоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие (HIV, HVB), като областта на приложение е дезинфекция на малки, трудно достъпни повърхности (вкл. медицинска апаратура в лечебни заведения).

 

Активни вечества:

  • Пропан-1-ол CAS №71-23-8 - 25мл/100мл
  • Пропан-2-ол CAS №67-63-0 - 35мл/100мл
  • Глутаралдехид CAS №111-30-8 - 0,5мл/100мл
  • Бензил-С12-16-алкилдиметил
  • Хлориди CAS №68424-85-1 - 0,2мл/100мл

 

Начин на употреба:

  • Чрез опръскване.
  • Готов за употреба.
  • Време на въздействие - 5 мин.
  • Спектър на действие - бактерицидно ( вкл. туберколоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие (HIV, HVB)
  • Разходна норма - 40 см³/м²

 

Разрешително за продажба № 0513-2/09.03.2017

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!!!

 

Свързани продукти
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1007

за търговия по интернет