Отиваме при личния си лекар на ежегоден профилактичен преглед, правим си кръвни изследвания и между всички стойности, които определяме, че са в нормата се откроява „Глюкоза – 6.89 mmol/L“ с „Референтни граници – 3.80 ÷ 6.10 mmol/L“.

В седващия момент си мислим най-лошото – диабет.

Този сценарий е познат на много хора, но трябва ли веднага да си мислим за най-лошото?

Не.

Да започнем с малко въведения.

 

Какво е кръвна захар?

С понятието кръвна захар се означава съдържанието на глюкоза в кръвта. Глюкозата е главен източник на енергия за тъканите в организма и най-общ показател за състоянието на въглехидратната обмяна.

 

Какво е референтна стойност?

В зависимост от анализа и оборудването, което използва, всяка лаборатория има стойности, които приема за „нормални“. Стойността между границите на тези стойности се наричат референтни. Най-често срещаните референтни стойности са от 3.80 mmol/L до 6.10 mmol/L.

 

Кога се измерва кръвната захар?

Времевите интервали, през които се измерва КЗ са три:

  1. На гладно – с този интервал се обозначава период най-малко от 8 часа, през който не сте консумирали нищо. Най-често това е периода между вечерята и сутрешното хранене.
  2. Преди храна – по този начин се отбелязва период по-кратък от 8 часа. Най-често, това е времето преди някое от хрананията.
  3. След хтанене – това е периода от 2 до 4 часа след консумация на храна съдържаща въглехидрати. В зависимост от количеството въглехидрати, този период може да достигне и до 8 часа.

 

Какво е необходимо за измерване на КЗ?

В зависимост от обстановката, в която ще се извърши самото измерване се различават и необходимите пособия:

  1. Лабораторно изследване – при този метод се използва лабораторна апаратура, която може да варира в големи дграници. Поради тази причина няма да разглеждаме този метод.
  2. В домашна обстановка – това измерване е свързано с не сложна подготовка и наличието на някои консумативи.

 

Какво е необходимо при измерване на кръвн захар в домашна обстановка?

За целта ще са Ви необходими:

 

Подготовка за измерването

Подготовката за зимерването на кръвна захар е един от етапите, в които могат да се допуснат най-много грешки. Тя включва избор и почистване на мястото на убождане.

Алтернативни зони за убождане


Някои съвременни глюкомери са в състояние да работят с кръвна проба от алтернативни зони на човешкото тяло.

Общоприето правило е кръвната проба, необходима за изследване на кръвната захар чрез глюкомер да се взима от безименният пръст на лявата ръка. Най-известната причина за тоава е, че този пръст се използва най-малко в ежедневието.

На изображението по-долу сме посочили зоните от човешкото тяло, от които е възможно да се вземе кръвна проба:

Преди да вземете кръвна проба от алтернативно място, освен от пръста се уверете, че Вашият глюкомер е способен да я анализира!

НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Braun Softa кърпички

Почистване на зоната за убождане


Мястото, където ше се направи убождането трябва да е старателно почистено. За целта се използва 70°С етилов/метилов алкохол и памук. Важно е, след като почистите мястото със спирта, със сухата част на памука да подсушите. Остатъчната влага може да разреди кръвната проба и да повлияе негативно на резултата.

Почистването може да се извърши и чрез измиване на ръцете с „мек“, не много агресивен сапун, като след това подсушите ръцете с суха и чиста кърпа.

Често срешана грешка е използването алкохол за директна консумация, както и неспециализирани мокри кърпички. Тези похвати не се препоръчват, защото съдържащите се в тях захар, глицерол и други компоненти могат да повлияят на крайният резултат.

Лека масаж на мястото за убождане ще подобри локално кръвообращението.

 

Измерване

След като сте почистили мястото за убождане е време за същинското измерване.

Извадете една тест лента, като внимавате да не я докосвате по контролните елементи (най-често това са двата края на лентата).

Вземете глюкомера и поставете лентата в него на посоченото от производителя място.

Внимавайте, посоката на тест лентата е от значение!

Използвайте убождащото устройство, като предварително сте настроили дълбочината на убождане. Тя трябва да е такава, че след убождането да е необходим съвсем лек натиск, за да получите достатъчна капка кръв. Не трябва да е прекалено дълбоко, нито повърхностно.

Поставете капката кръв на обозначеното място на тест лентата и изчакайте звукова или екранна индикаця за потвърждение на пробата.

След няколко секунди на дисплея ще се изпише стойността на кръвната Ви захар. По нашите стандарти, стойността трябва да е в mmol/L, но често се срещат и глюкомери, които са внесени от чужбуина и измерват в mg/dL. В този случай стойностите, които ще се изпишат на дисплея ще са много високи. Примерно 100 mg/dL, което се равнява на 5.55 mmol/L. Всъщност конвертирането е много просто.

mmol/L= mg/dL
18

Най-често срещаните неточности при резултатите всъщност са породени от неправилно измерване, а не от проблем в глюкомера. Следващия път, когато заключите, че глюкомерът Ви не измерва правилно, първо си направете самоанализ на етапите в измерването. Ще се учудите колко точен всъщност е Вашият глюкомер.

Все пак, преди да вземете стойностите от Вашият глюкомер за миродавни и да предприемете каквито и да било мерки спрямо нивото на кръвната Ви захар, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1007

за търговия по интернет