ZHIVAHEX спрей 5л

ЖИВАХЕКС спрей 5л

 

Живахекс спрей е препарат, готов за употреба. Предназначен е за дезинфекция на повърхности, устойчиви на алкохол, включително обекти с обществено предназначение и промишленост, труднодостъпни и малки площи, в лечебни и здравни заведения. Притежава фунгицидно, микобактерицидно и бактерицидно (включително MRSA) действие. Синергично балансираната комбинация от бисбигуанид (глюконатна сол) и алкохол не увреждат повърхности, които са устойчиви на алкохол и е съвместим с различни материали. Активните съставки са биоразградими. Повърхностите могат да се дезинфекцират многократно, според необходимостта. Обработваните повърхности могат да се използват непосредствено след изтичане на експозиционното време, като не е необходимо допълнително изплакване.

 

Състав: в 100 грама
Пропан-2-ол 60 g
Хлорхексидин диглюконат  0.5 g

 

Други съставки: оцветител, инхибитор на корозия, парфюмна композиция.Не съдържа феноли и алдехиди.

 

Микробиологична активност Метод на изследване Експозиция
Микобактерицидно действие (M. terrae) EN 14348 5 минути
Бактерицидно (MRSA) EN 1040 1 минута
Бактерицидно действие (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, E. coli) EN 13697 5 минути
Фунгицидно действие (C. albicans, A. niger) EN 13697 5 минути

 

Начин на уоптреба:

 • Прилага се с напръскване на третираните повърхности, чрез спрей помпата на флакона, до пълно омокряне.
 • Времето на въздействие е 5 минути.
 • Когато Живахекс се използва за дезинфекция на медицинско оборудване и изделия, същите следва да са далеч от източници на запалване.

   

Предпазни мерки:

 • Запалими течности и пари.
 • Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Може да предизвика сънливост и световъртеж.
 • При евентуално поглъщане не трябва да се предизвиква повръщане. Потърсете медицинска помощ незабавно и носете етикета/опаковката.
 • При контакт с очите е необходимо обилно да изплакнете с вода и да потърсите медицинска помощ.
 • При вдишване изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Още от ЖИВАС

Phone icon 0882 444 666
Понеделник ÷ Петък: 9:00 ÷ 18:00 часа

 
Сигурно плащане с карта
Сигурно плащане с карта

mastercard

Сигурно плащане с карта

maestro

Плащане чрез наложен платеж

наложен платеж

Плащане по банков път

банков превод

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2024 epharm.bg