BIODERMA Matriciane Rides

БИОДЕРМА Матрициан Рид

Матрикс крем за изглаждане на кожната структура

 


Кожа­та е жи­ва микро­еко­систе­ма, ко­я­то се проме­ня с възраст­та. Тя гу­би важни съставки и жизне­на енергия. В след­ствие на то­ва кожна­та структу­ра се ув­режда и бръч­ки­те стават по-дълбо­ки.

Matriciane Rides, Мат­рикс крем за из­глажда­не на кожна­та структу­ра,  съ­че­та­ва ре­ге­не­ри­ра­що­то действие на MATRICIUM® с ви­ди­мия ефект от дейс­тви­ето на уникални­те дерма­то­ло­гично ак­тивни съставки, които пред­пазват и ко­ри­ги­рат ви­ди­ми­те приз­на­ци на старе­ене­то.

Кон­центри­ран с па­тента MATRICIUM®*, продуктът снаб­дя­ва ко­жа­та с ос­новни, би­оми­ме­тични храни­телни ве­щества, стиму­ли­ра­щи ре­ге­не­ри­ра­не­то на клет­ки­те.

В комби­на­ция със “за­пълва­щи сфери”, Matriciane Rides из­равня­ва и из­глажда не­равности­те по ко­жа­та.

Със­тавка­та ек­то­ин, ко­я­то е ес­тествен би­оп­ро­тектор, на­ли­чен в клет­ки­те, подсилва ес­тестве­на­та за­щи­та на ко­жа­та.

Клинично доказани резултати

След ежед­невна упот­ре­ба в продълже­ние на 1 ме­сец ще за­бе­ле­жи­те, че бръч­ки­те чувстви­телно и видимо са на­ма­ле­ли и по­върхност­та на  ко­жа­та е по-глад­ка.

Кожа­та е ре­ге­не­ри­ра­на и по-глад­ка, те­нът е си­я­ен. Мека­та, силно хидра­ти­ра­ща тексту­ра прида­ва на кожа­та усеща­не за ме­ко­та с ма­ти­ран за­вършек.

* Патент на BIODERMA

MATRICIUM®

Жиз­не­на среда за клет­ки­те - свето­вен па­тент на BIODERMA.

MATRICIUM® е създа­ден след 14 го­ди­ни из­следва­ния в сътрудни­чество с ед­ни от най-го­ле­ми­те изследовате­ли и ек­сперти (Меди­цински фа­култет, INSERM). MATRICIUM® храни­телни съставки. Тези междукле­тъчни ве­щества: вита­ми­ни, хиалуронова ки­се­ли­на, амино­ки­се­ли­ни, ми­не­рални со­ли, нукле­оти­ди, важни за клетъчно­то дълго­ле­тие, пома­гат ефек­тивно за ре­ге­не­ри­ра­не­то на ко­жа­та.

Изклю­чи­те­лен. Уни­ка­лен. Ефекти­вен.

Кожа­та е ре­ге­не­ри­ра­на и е из­пълне­на с енер­гия и жи­вот.

  • Без аромат

  • Без парабени

  • Хипоалергенен

  • Некомедонен

 


Приложение:

Сутрин и вечер - всеки ден

При­ла­гайте на добре по­чисте­но ли­це и шия, ка­то до­пълне­ние към Matriciane Sérum, интензи­вен матрикс концентрат за ре­ге­не­ри­ра­не на ко­жа­та.

Фор­му­ла, подхо­дя­ща за чувстви­телна ко­жа.

 


Съставки:

AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, ISOHEXADECANE, MYRETH-3 MYRISTATE, PENTYLENE GLYCOL, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, CETYL LCOHOL, CORN STARCH MODIFIED, POLYETHYLENE, STEARETH-21, DIPENTAERYTHRITYL HEXACAPRYLATE/HEXACAPRATE, STEARETH-2, ECTOIN, MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, CREATINE, SODIUM HYALURONATE, SODIUM CHONDROITIN SULFATE, CYCLOPENTASILOXANE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) SEED EXTRACT, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHICONOL, XANTHAN GUM, BHT, LECITHIN, SODIUM HYDROXIDE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, URSOLIC ACID, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, LACTIS/PROTEINUM/WHEY PROTEIN/PROTEINE DU PETIT-LAIT, ATELOCOLLAGEN, FRAGRANCE (PARFUM), ALCOHOL, SODIUM CHLORIDE, GLUCOSE, ALANYL GLUTAMINE, ARGININE HCL, SODIUM ACETATE, DISODIUM PHOSPHATE, SERINE, LEUCINE, MAGNESIUM CHLORIDE, OTASSIUM CHLORIDE, VALINE, SODIUM PYRUVATE, LYSINE HCL, HISTIDINE HCL, PROLINE, CYSTEINE HCL, HYDROXYPROLINE, GLUTAMIC ACID, ASPARAGINE, THREONINE, INOSITOL, ADENINE, ALANINE, ASPARTIC ACID, GLYCINE, METHIONINE, TYROSINE, PHENYLALANINE, TRYPTOPHAN, ISOLEUCINE, SODIUM SULFATE, FOLIC ACID, FERROUS SULFATE, CALCIUM PANTOTHENATE, THIAMINE HCL, PYRIDOXINE HCL, NIACINAMIDE, ASCORBIC ACID, THYMIDINE, CYANOCOBALAMIN, THIOCTIC ACID, RIBOFLAVIN, SODIUM METASILICATE, ZINC SULFATE, ADENOSINE, GUANINE, RIBOSE, BIOTIN, AMMONIUM MOLYBDATE, AMMONIUM VANADATE, COPPER SULFATE, MANGANESE CHLORIDE.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СерияMATRICIUM

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2022 epharm.bg

0882 444 666
Понеделник ÷ Петък: 9:00 ÷ 18:00 часа

 

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2022 epharm.bg