БИОДЕРМА Sensibio H2O Мицеларен разтвор

Продукт №
37977
В наличност
10,60 лв.
-
+

BIODERMA

BIODERMA Sensibio H2O

БИОДЕРМА Сенсибио мицеларен разтвор

 

Мицеларен разтвор

  • Все­кидневна грижа за чувстви­телна ко­жа
  • Почиства­не на ли­це и около­очен контур
  • Отстра­ня­ва­не на грим, вклю­чи­телно и во­до­ус­тойчив.
  • Отстра­ня­ва не­чисто­тии бързо и ефикасно
  • Запазва хидро­ли­пидния ко­жен слой
  • Освежава, успокоява и тонизира
  • Пови­ша­ва прага на чувстви­телност на ко­жа­та.

 

Приложение:

Да се из­ползва веднъж или два пъ­ти днев­но. Отстра­не­те грима от ли­це­то и оч­ния контур с по­мощта на па­мучни тампони, на­по­ени със Sensibio H2O. Лице­то се подсу­ша­ва внима­телно с кърпа. Не е не­об­хо­ди­мо из­плаква­не.

 

Опаковка:

  • 100 мл
  • 250 мл
  • 500 мл
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1006

за търговия по интернет